ขอต้อนรับสู่ SRAN Community

หลายปีที่ผ่านมามีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นตัวกลางในการเริ่มต้นการโจมตีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เพื่อลดจำนวนการโจมตี การแพร่กระจาย และผลกระทบจากการโจมตีที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เราเสนอให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถ ตรวจจับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้เป็นก้าวหนึ่งในการชี้แนะการออกแบบ สร้าง และนำระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถตรวจจับการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ในระยะเริ่มแรกมาใช้งาน เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อพัฒนาและใช้ระบบที่สามารถตรวจจับและตอบสนองกับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต โดยให้รู้ล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เรามีแผนที่จะใช้เทคนิคใหม่ ๆ ที่สามารถประมวลผลแพคเก็ตของเครือข่ายในแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหารูปแบบของ ไวรัส เวิร์ม และการโจมตีในทุกรูปแบบ เราเชื่อว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตจาก จุดต่าง ๆ ในเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ช่วยเพิ่มโอกาสของเราในการหาตำแหน่งการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเมื่อ มันเริ่มแพร่กระจาย ลดโอกาสของผลกระทบกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

เป้าหมายของโครงการ

  • พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถตรวจจับการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในระยะเริ่มแรก เพื่อให้สามารถหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้ได้
  • ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้านี้กับจุดสำคัญ ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตของไทย จะมีการวัดความถูกต้อง ทดสอบสมรรถนะในการทำงาน และวิเคราะห์ประโยชน์ในการใช้กับระบบที่มีขนาดใหญ่กว่า
  • จัดหากลไกที่ใช้เพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่า ผ่านทางการดูแลเครือข่ายอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง
  • พัฒนาและประเมินผลเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจหาเวิร์มและไวรัสใหม่ ๆ และสามารถเตือนให้ระบบและผู้ดูแลเครือข่ายที่เกิดภัยคุกคามเหล่านี้ให้รับ รู้ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • จัดสถิติภัยคุกคามได้แก่ สถิติภัยคุกคามการโจมตีภายในประเทศ สถิติไวรัสคอมพิวเตอร์ในประเทศ สถิติการส่งอีเมลล์ขยะ สถิติอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
  • สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ทางความมั่นคงทางข้อมูลสารสนเทศภายในประเทศ เพื่อทําาการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในประเทศไทย
  • ค้นหาประวัติไอพี (IP Address) ที่ต้องสงสัย และสืบค้นหาประวัติไอพี (IP History) เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบหาผู้ต้องสงสัยทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศได้
  • สํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในฝั่งผู้ให้บริการ (ISP) ่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานภายในประเทศทีทําาการเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย ่(Network) ภายในประเทศ เพื่อทําธุรกรรม / กิจกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ทไปยังต่างประเทศ

ชุมชนออนไลน์ SRAN Community จัดทำขึ้น สร้างฐานข้อมูลในการตรวจจับรูปแบบภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Signature ในรูปแบบภาษาไทย พร้อมทั้งเปิดเสรีให้ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศัพท์เทคนิค และรูปแบบภัยคุกคามจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศ จากอดีตถึงปัจจุบัน

2498374625_d6203b364f_o.jpg
เจตนารมณ์ ของกลุ่ม SRAN Community
1. เผยแพร่ฐานข้อมูลการบุกรุกระบบเครือข่าย จากอดีต จน ถึงปัจจุบัน พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมเสริมสร้างความรู้จากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Wiki Pedia ที่จัดขึ้นในเว็บไซด์แห่งนี้
2. ปรับแต่งระบบตรวจจับตามความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์ SRAN Security Center เช่น การตรวจจับเนื้อหาในโปรแกรม Camfrog การตรวจจับเนื้อหาจากเว็บ Youtube หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการให้ทางกลุ่มพัฒนา SRAN Technology ได้เขียนเพิ่ม เพื่อเป็นเสริมสร้างความปลอดภัย และรู้ทันปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศขึ้นในประเทศไทย
3. เผยแพร่ศัพท์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการศึกษา
4. เผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
5. เปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ แบบออนไลน์ ผ่าน Web Board เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ SRAN และความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

สงวนลิขสิทธิ เอกสารทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บนี้ โดยบริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด (www.gbtech.co.th)

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License