Backdoor Subseven 22

ชื่อ BACKDOOR subseven 22
ความหมาย เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าจะมีการตรวจสอบในเครือข่ายว่ามีโปรแกรมTrojan House ผ่าน เข้ามา ซอร์ฟแวร์นี้จะแจ้งและควบคุมการติดเชื้อของโฮสต์ ความเป็นไปได้ ในการขโมยข้อมูลและหน่วยควบคุมของเครื่อง เป้าหมายเป็นผู้นำไปยังความเป็นอันตรายต่อทรัพยากรของเครื่องที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ Trojan House นี้มีความสามารถในการที่จะลบข้อมูลรหัสผ่าน และระงับการทำงานของเครื่องได้อีกด้วย ซึ่ง Trojan House อาจจะขยายออกไปโดยไฟล์ที่มีนามสกุล .exe หรือ .dll
Subseven คือเวอร์ชันที่ถูกปรับปรุงของ Trojan โดยที่มันจะเปลี่ยนระบบเริ่มต้นจากไฟล์และลงทะเบียนติดตั้งไปเพิ่มที่เซิร์ฟเวอร์ Subseven ไปยังโปรแกรมทั่วไปที่ถูกควบคุมไว้แล้ว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License