Cryptography

cryptography

การปฏิบัติและการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารหัส(encryption)และการถอดรหัส(decryption) เข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้ผู้รับที่ต้องการเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสได้ ระบบที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสเรียกว่า cryptosystem ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมที่ใช้สำหรับการรวมข้อมูลดั้งเดิม(plaintext) เข้ากับคีย์เดียวหรือมากกว่า ซึ่งเป็นตัวเลขหรือสายอักขระหลายตัวที่รู้เฉพาะผู้ส่งและ/หรือผู้รับ สิ่งที่ได้ออกมาเรียกว่า ciphertext

ความปลอดภัยของ cryptosystem มักขึ้นอยู่กับการรักษาคีย์(บางคีย์) ไว้เป็นความลับแทนที่จะเป็นการ ปกปิดอัลกอริทึมอย่างที่เข้าใจกัน cryptosystem ที่มีความแข็งแกร่งจะมีช่วงของคีย์ที่เป็นไปได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ความพยายามที่จะใช้คีย์ทุกคีย์ที่เป็นไปได้( brute force) เพื่อถอดรหัสเป็นไปไม่ได้ cryptosystem ที่แข็งแกร่งจะสร้าง ciphertext ที่ปรากฏในลักษณะสุ่มในการทดสอบทางสถิตมาตรฐานทุกการทดสอบ cryptosystem ที่แข็งแกร่งสามารถป้องกันวิธีในการเจาะรหัสทุก ๆ วิธีที่มีมาก่อนได้ทั้งหมด (cryptoanalysis)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License