โกลบอลเทคฯ ร่วมบรรยาย"โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ที่มาเว็บไซด์ www.newswit.com

3553409252_55ea0459db_o.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License