โกลบอลเทคฯเสริมเขี้ยวเล็บให้ SRAN จับมือพันธมิตรชั้นนำระดับโลก

วันที่ 2 กันยายน 2553 ที่มาเว็บไซด์ www.overclockzone.com

4966180377_8aa3b6eac4.jpg
4966786508_f5afa7b2cb_b.jpg
4966786524_0230a19c3c_z.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License