โกลบอลเทคฯจับมือยักษ์ใหญ่ไอที ออกแคมเปญ "ไทยช่วยไทย ไอทีคุ้มค่า ใช้ SRAN คุ้มครอง"

วันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่มา เว็บไซด์ ryt9.com

3405862137_2534089f9d_o.jpg
3405862139_798dd5dfe8_o.jpg
3405862141_381a39e812_o.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License