Spam

spam (25/12/44)

1.(จากเพลง Spam ของ Monty Python) การโพสต์ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมลงในกลุ่มข่าว Usenet หรือ mailing lists หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า เพื่อละเมิด netiquette (ระเบียบแบบแผนของความสุภาพใน Usenet และ mailing list) ไม่ว่าโดยจงใจหรืออุบัติเหตุก็ตาม

เป็นไปได้ที่จะ spam กลุ่มข่าวโดยใช้ข้อความที่อย่างจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม เช่น ถามว่า "คุณคิดอย่างไรกับการทำแท้ง?" ในกลุ่มข่าว soc.women ซึ่งอาจทำโดยการโพสต์ข้อความทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ กลุ่ม เช่นข้อความใด ๆ ก็ตามที่โพสต์ไว้ในกลุ่มข่าว alt.rush-limbaugh และ alt.politics.homosexuality จะทำให้เกิดการ spam ในทั้งสองกลุ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การโพสต์ข้อความหนึ่งลงในกลุ่มข่าวหลายกลุ่มเป็นวิธี spam Usenet อย่างแน่ชัดและทำให้ข้อความนั้นเป็นที่เกลียดชัง อย่างที่ Canter และ Siegel เคย spam อินเทอร์เน็ตโดยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ Green card ของพวกเขา

ถ้าคุณเห็นข้อความที่คุณคิดว่าเป็นการ spam อย่างจงใจ โปรดอย่าโพสต์ตอบรับ การทำเช่นนี้จะช่วยให้เกิดความรำคาญ ควรส่งข้อความที่สุภาพไปให้ผู้โพสต์โดยใช้อีเมลส่วนตัวและส่ง CC (carbon copy) ไปให้ postmaster ด้วย แต่บางครั้งที่อยู่ของผู้โพสต์อาจปลอมขึ้นหรือแอกเคาท์ ของผู้ส่งอาจถูกลักลอบใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

นักข่าว Bob White อ้างว่ามีการใช้คำนี้ก่อนที่ monty python ใช้อย่างน้อยสิบปี เขาอ้างว่าบรรณาธิการของ Dallas Times Herald เปรียบเทียบการประชาสัมพันธ์ว่า "เหมือนกับการโยนประป๋อง spam (อาหารกระป๋องยี่ห้อหนึ่ง?) เข้าไปในพัดลมไฟฟ้าเพื่อดูว่ามีเศษของ มันที่จะปลิวไปติดผู้ที่เดินผ่านไปมาอย่างไม่ระวังหรือไม่

2. (ความหมายที่แคบลงของข้อที่หนึ่ง) การส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ขอไปยังที่ต่าง ๆ อย่างไม่เลือกหน้าจำนวนมากเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

spam ในความหมายนี้เหมือนกับจดหมายขยะที่ส่งถึง "ผู้รับ"

ในทศวรรษ 1990 ทีมีการตื่นตัวของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต มีผู้เสนอบริการ spam ให้กับบริษัทที่ต้องการโฆษณาในทางอินเทอร์เน็ต ทำโดยการส่งส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล กลุ่มข่าว Usenet หรือ mailing list ต่าง ๆ การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เกิดปฏิกริยาโต้ตอบอย่างรุนแรง จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่เป็นห่วงความเป็นส่วนตัว

3.(ความหมายที่กว้างของข้อที่สอง) การละเมิดบริการเน็ตเวิร์คหรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านการโฆษณา

"AltaVista is an {index}, not a promotional tool. Attempts to fill it with promotional material lower the value of the index for everyone. […] We will disallow {URL} submissions from those who spam the index. In extreme cases, we will exclude all their pages from the index." — {Altavista}.

4.การทำให้โปรแกรมหยุดทำงานโดยการป้อนข้อมูลนำเข้าขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำ buffer ที่มีขนาดคงที่

5.(ความหมายแคบของข้อที่ 1) การป้อนข้อความหรือ macro ลงไปใน chat forum หรือ internet game จำนวนมาก ๆ เพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License