Wireless Encryption Protocol

WEP เป็นคำที่ใช้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายมั่นใจว่า การเข้ารหัสที่ใช้นั้นมีความปลอดภัยเท่ากับเครือข่ายที่ใช้สาย ทำงานโดยการเข้ารหัสการสื่อสารในเครือข่ายโดยใช้คีย์ที่ทุกคนใน wireless LAN นั้นรู้ คีย์ที่ใช้มีตั้งแต่ขนาด 40 บิต ไปจนถึงคีย์ขนาด 104 บิต ซึ่งจะให้ความปลอดภัยมากกว่า แต่เนื่องจากมีข้อมูลขนาด 24 บิตที่เรียกว่า salt เพิ่มเข้าไปข้างหน้าของคีย์เข้ารหัส ดังนั้นจึงมีขนาด 64 บิตและ 128 บิตแทน

มีความเป็นไปได้สูงที่เครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่จะปิดการทำงานของ WEP ผู้ใช้ส่วนใหญ่คิดว่า เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายจากภายนอกอาคารได้ ดังนั้นคนอื่น ๆ ก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จานดาวเทียมสามารถเพิ่มความแรงของสัญญาณ ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้จากที่ห่างไกลออกไปหลายไมล์ได้

WEB มีปัญหาเหมือนกับทุก ๆ ระบบที่มีการใช้คีย์ร่วมกัน ความลับใดที่มีคนรู้มากกว่าหนึ่งคน อีกไม่นานจะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น ถ้ามีลูกจ้างคนหนึ่งที่ลาออกจากบริษัท แต่เขายังรู้คีย์นี้อยู่ เขาคนนี้จึงสามารถใช้จานดาวเทียม จากภายนอกและดักข้อมูลการสื่อสาร หรือโจมตีเครือข่ายภายในบริษัทได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License